FIRIN TİNER

Diğer İsimleri :Dimetil Benzen, Ksilen
Karışımları, Mix-Xylene, MixKsilen, Ksilen
Fırın Tiner Yapısal Formülü
Grup :TİNERLER
CAS No :-
EINECS No :215-535-7
GTIP :2707.30.00.00.00
FIRIN TİNERİNİN FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ
GÖRÜNÜM :
ŞEFFAF SIVI
KOKU :
AROMATİK, TATLI KOKU
KAYNAMA NOKTASI :
136-145 °C
PARLAMA NOKTASI :
26 °C
ALT PARLAMA/PATLAMA SINIRI :
%1.1 (V)
ÜST PARLAMA/PATLAMA SINIRI :
%7.1 (V)
KENDİLİĞİNDEN ATEŞLENME SICAKLIĞI :
432 °C
BUHAR BASINCI :
1.2 kPa (20 °C)
YOĞUNLUK :
864 kg/m3 (20 °C)
ERİME NOKTASI :
-48 °C
SUDA ÇÖZÜNÜRLÜK :
0.175 kg/m3
FIRIN TİNERİNİN ADR BİLGİLERİ
UN NO :
1208
TEHLİKE SINIFI :
3
PAKETLEME GRUBU :
III
UYGUN NAKLİYE İSMİ :XYLENES
EmS NO : F-E, S-D
DENİZ KİRLETİCİ :HAYIR
IATA ETİKETİ :YANICI SIVI
FIRIN TİNERİNİN AMBALAJ BİLGİLERİ
200 LİTRELİK VARİL :
180 KG
1000 LİTRELİK IBC TANK :
900 KG
KAMYON TANKER :
3.000 Kg - 20.000 Kg
ÜRÜN TANIMI
Fırın tiner petrolün veya kömür gibi hidrokarbon içeren bileşiklerin damıtılmasıyla elde
edilir. Fırın tiner çok iyi bir çözücüdür. Endüstride yapıştırıcıların üretiminde, boya
endüstrisinde ve endüstriyel temizlik işlemlerinde sıklıkla kullanılır.
MSDS TDSANALİZ BELGESİ GÜVENLİK KARTI