P.M. GLİKOL

Diğer İsimleri :PM, , 1-Metoksi-2-
Hidroksipropan, Propilen Glikol
Metil Eter
P.M Glikol Yapısal Formülü
Grup :Glikol
CAS No :107-98-2
EINECS No :107-98-2
GTIP :2909.49.19.00.19
P.M. GLİKOLÜN FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ
GÖRÜNÜM :
ŞEFFAF SIVI
KOKU :
KARAKTERİSTİK, TATLI, ETERİMSİ
KAYNAMA NOKTASI :
120 °C
PARLAMA NOKTASI :
120 °C
ALT PARLAMA/PATLAMA SINIRI :
%1.48 (V)
ÜST PARLAMA/PATLAMA SINIRI :
%1.48 (V)
KENDİLİĞİNDEN ATEŞLENME SICAKLIĞI :
%1.48 (V)
BUHAR BASINCI :
1.6 kPa (25 °C)
YOĞUNLUK :
921 kg/m3 (20 °C)
ERİME NOKTASI :
-97 °C
SUDA ÇÖZÜNÜRLÜK :
TAMAMEN ÇÖZÜNÜR
P.M. GLİKOLÜN ADR BİLGİLERİ
UN NO :
3092
TEHLİKE SINIFI :
3
PAKETLEME GRUBU :
III
SINIFLANDIRMA KODU : F1
UYGUN NAKLİYE İSMİ :1-METHOXY-2-PROPANOL
EmS NO : F-E, S-D
DENİZ KİRLETİCİ :HAYIR
MONO PROPİLEN GLİKOLÜN AMBALAJ BİLGİLERİ
200 LİTRELİK VARİL :
190 KG
1000 LİTRELİK IBC TANK :
900 KG
KAMYON TANKER :
3.000 Kg - 20.000 Kg
ÜRÜN TANIMI
Propilen glikol metil eter (kısaltmasıyla PM) özellikle yüzey kaplamalarında ve baskı
mürekkeplerinde taşıyıcı ajan kullanılır. Bazı tarım ilaçları ve hayvancılıkta da çözücü olarak
görev yapar. Boyalarda ise akıcılığı iyileştirmek, parlaklığı arttırmak ve donmayı geciktirmek
için tercih edilir. Bunların haricinde evsel ve endüstriyel temizlik sanayinde de kullanılır
MSDS TDSANALİZ BELGESİ GÜVENLİK KARTI